spzol spzol spzol spzol
 

Udzielamy kompleksowych, całodobowych usług medycznych dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych wymagających intensywnej pielęgnacji, nadzoru lekarskiego, długotrwałej rehabilitacji, także po leczeniu szpitalnym. Zatrudniamy lekarzy specjalistów konsultujących naszych pacjentów.

Świadczeń zdrowotnych udzielamy na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

Jednostki chorobowe stanowiące wskazanie do przyjęcia pacjenta do zakładu:

- zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające stawów,
- osteoporoza,
- przewlekłe postępujące schorzenia reumatyczne,
- kolagenozy,
- dna moczanowa,
- przewlekłe zaburzenia odżywiania,
- schorzenia wynikające z procesu starzenia się,
- choroby naczyń mózgowych,
- następstwa miażdżycy,
- przebyty udar mózgu -paraliż niedowład,
- zespoły otępienne,
- choroba Alzheimera,
- stwardnienie rozsiane,
- stany po uszkodzeniu rdzenia kręgowego,
- choroba Parkinsona,
- stany po skomplikowanych złamaniach i urazach,
- trudno gojące się rany i odleżyny,
- cukrzyca i powikłania cukrzycowe,
- przewlekłe choroby płuc,

Do przyjęcia do Zakładu nie kwalifikujemy pacjentów z chorobami nowotworowymi, chorobami psychicznymi i alkoholizmem.Dokumenty do Samodzielnego Publiczego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy

UWAGA !

Kopia Wniosku o ubezwłasnowolnienie

Do kompletu dokumentów należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, potwierdzające u sprawnych umysłowo osób, zdolność do podejmowania świadomych decyzji. W przypadku osoby, która nie jest w stanie wyrazić w sposób świadomy zgody na pobyt w SPZOL, należy złożyć wniosek do Sądu o jej ubezwłasnowolnienie i dołączyć kopię złożonego wniosku.

Do Zakładu nie będą przyjmowani pacjenci, którzy nie są w stanie wyrazić w sposób świadomy zgody na pobyt w nim, ani osoby ubezwłasnowolnione, co do których Sąd nie wydał zgody ich opiekunom prawnym na ich przyjęcie do SPZOL.

Zaświadczenie lekarskie i wywiad pielęgniarski Pobierz
Dane do kontaktu Pobierz
Skala Barthel Pobierz
Oświadczenie Pobierz
Upoważnienie pacjenta Pobierz
SKIEROWANIE DO ZAKŁADU Pobierz
WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA Pobierz 
Copyright 2006 by SPZOL. All right reserved.
Created by strony internetowe Tenit Internet
Strona główa | SPZOL | Przetargi | Kontakt